ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Finał konkursu studenckiego
FINAŁ KONKURSU STUDENCKIEGO PN.: PROJEKT WNĘTRZ ORAZ KOMUNIKACJI WIZUALNEJ ODDZIAŁU ONKOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU.

W dniu 6 listopada 2020 odbył się finał konkursu studenckiego realizowanego w ramach projektu naukowo-badawczego pn.: Projekt wnętrz oraz komunikacji wizualnej Oddziału Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Badania potrzeb użytkowych oraz rozwiązania projektowe środowiska terapeutycznego szpitala. Prezentacja prac, obrady Jury oraz ogłoszenie wyników przebiegało w trybie zdalnym. Kierownikiem projektu i głównym organizatorem konkursu jest Dr hab.inż.arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, Prof.PŚ. Partnerem projektu i współorganizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Onkologii Rakowi-Stop w Rybniku. Konkurs rozstrzygnęło Jury konkursu w składzie: Przewodnicząca Dr hab.inż.arch. Anna Szewczenko Prof.PŚ., Dr n.med. Grzegorz Słomian Ordynator Oddziału Onkologii, Przewodniczacy Rady Fundacji, Mec. Klaudia Korbel Prezes Zarządu Fundacji, Joanna Kryszczyszyn Członek Rady Fundacji, Dr inż.arch. Iwona Benek Sekretarz Jury.

Zakres projektu konkursowego obejmował opracowanie systemu komunikacji wizualnej, w zakresie rozwiązań graficznych piktogramów informacyjnych, których zadaniem będzie informacja dla pacjentów jak dojść do celu. Piktogramy mają pomóc w rozpoznaniu drogi dojścia i identyfikacji miejsca przeznaczenia. Tworzyć będą zwarty system informacji graficznej szpitala, który powinien być jednoznaczny oraz powszechnie zrozumiały przez pacjentów. Ponadto, w zakresie projektu konkursowego było również wykonanie projektu wnętrz dla trzech stref Oddziału.

Pierwszą Nagrodę w konkursie otrzymał zespół projektowy kierunku Architektura Wnętrz, w składzie: Magdalena Czarnecka, Milena Klebowska, Zofia Smolińska, Lena Weber, który pracował pod kierunkiem Dr hab.inż.arch. Beaty Kucharczyk–Brus, Prof.PŚ. i Dr hab. Jacka Joostberensa, Prof.PŚ. Pierwsze Wyróżnienie otrzymał zespół kierunku Architektura w składzie: Aleksandra Gajewska, Hanna Galas, Paulina Konsek, Bartosz Plaza, pod kierunkiem Dr hab.inż.arch. Doroty Winnickiej-Jasłowskiej, Prof.PŚ. Drugie równorzędne Wyróżnienie otrzymał równiez zespół kierunku Architektura, w składzie: Magdalena Borowiecka, Oliwia Jagła, Dominika Kokosińska, Ewa Munzer, pod kierunkiem Dr inz.arch. Jerzego Wojewódki Prof.PŚ. Wszystkim Studentom gratulujemy. Dr hab.inż.arch., Prof.PŚ. Dorota Winnicka-Jasłowska
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem