ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 1. Tytuł przedsięwzięcia
 2. Konferencja popularno-naukowa „Rakowi- Stop. Wczesne wykrycie - szansą na życie” organizowana w ramach kampanii „ Październik miesiącem walki z rakiem piersi”.
 3. Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 4. 20.10.2022 r. Teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku, ul. Rudzka 13 A, B i D.
 5. Opis przebiegu przedsięwzięcia oraz realizacji głównych celów przedsięwzięcia
 6. Tematem przewodnim konferencji była szeroko rozumiana profilaktyka raka piersi, wczesne rozpoznanie oraz skuteczne leczenie. Prelegenci przybliżyli zgromadzonym gościom zagadnienia związane z profilaktyką zapobiegania nowotworom, wsparciem psychicznym osób dotkniętych chorobą i ich rodzin, przezwyciężaniem barier i znaczeniem pozytywnego myślenia w terapii. Podsumowane zostały również wyniki pracy Fundacji na rzecz Onkologii "Rakowi-Stop" w Rybniku. Program konferencji przedstawia załącznik nr 1. Wydarzenia towarzyszące konferencji:
  • mammobus – możliwość bezpłatnego wykonania mammografii przez pacjentki w wieku 50-69 lat, zweryfikowanych pozytywnie pod względem uprawnień do badania przez NFZ;
  • badanie USG – możliwość bezpłatnego skorzystania z badania wykonywanego przez lekarzy radiologów z WSS nr 3 w Rybniku, dla uczestniczek konferencji;
  • punkt honorowego oddawania krwi;
  • bezpłatne badania laboratoryjne na markery nowotworowe PSA lub CA 125;
  • stoisko Narodowego Funduszu Zdrowia – informacje dot. leczenia uzdrowiskowego i programów profilaktycznych, informacje dot. diet, wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);
  • stanowiska wystawiennicze firm wspierających chorych onkologicznie – Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa” w Rybniku, Relax-Med. Sp. z o.o. w Rybniku oraz „Danone” Sp. z o.o.
  Program wydarzeń towarzyszących przedstawia załącznik nr 2.
 7. Liczba uczestników przedsięwzięcia
 8. W organizowanym przedsięwzięciu wzięło udział łącznie ok. 300 osób. Oprócz bezpośredniego udziału w wykładach podczas konferencji, osoby zainteresowane (również z zewnątrz, np. krwiodawcy) korzystali z dostępnych badań oraz możliwości oddawania krwi. 130 osób uczestniczyło w wykładach, 90 osób skorzystało z badania USG, 20 osób przebadanych zostało mammografem, a 92 osoby przebadały krew na markery rakowe PSA, CA 125. Krew oddało w ramach organizowanej akcji „ Krwiodawca to także onkologiczny wybawca” 80 osób.
 9. Opis podjętych działań promocyjnych przedsięwzięcia i ich zasięgu
 10. Organizowane przez Fundację na rzecz Onkologii „Rakowi-Stop” w Rybniku przedsięwzięcie miało charakter ponadregionalny, wzbudziło zainteresowanie dużego grona zarówno bezpośrednich odbiorców, jak też patronów i mediów. Jego organizacja znacząco wpłynęła na poprawę zdrowia mieszkańców naszego regionu jak i całego społeczeństwa. Działania promocyjne prowadzone były wielotorowo, za pośrednictwem stron internetowych Fundacji oraz fundatorów Fundacji, mediów społecznościowych organizatorów, lokalnych i regionalnych mediów, strony internetowej Urzędu Miasta Rybnika, bezpośrednich kontaktów z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, związkami zawodowymi pracowników oraz z przedstawicielami świata nauki, finansów, biznesu i polityki. Materiałami promocyjnymi były ulotki, plakaty, rollupy i prezentacja multimedialna Fundacji. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, Starosty Powiatu Rybnickiego, Prezydenta Miasta Raciborza, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Patronat medialny zapewnili: Naszrybnik.com, Rybnik.com.pl, Rybnik.DlaWas.info, Nowiny.pl, Gazeta Rybnicka, Radio Vanessa.fm.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem